Pracownicze Programy Kapitałowe – co warto wiedzieć?
 

Pracownicze Programy Kapitałowe – co warto wiedzieć?

pracownicze programy kapitałowe

Pracownicze Programy Kapitałowe – co warto wiedzieć?

Od ponad 20 lat zachęcam swoich klientów do troski o przyszłość. Pracownicze Programy Kapitałowe, czyli PPK ,to jedna z oferowanych przeze mnie form inwestycji w przyszłość. Dodatkowe pieniądze na emeryturze – brzmi obiecująco, prawda? Z moją pomocą stanie się to realne, zrozumiałe i proste w uzyskaniu. Oto szczegóły!

Pracownicze Programy Kapitałowe – bonus od państwa, bonus od firmy

Pracownicze Programy Kapitałowe w Rzeszowie (i nie tylko) to całość tworzona z trzech części. Wpłaty pochodzą od państwa, pracodawcy i pracownika. Pracownik wpłaca 2% swojego wynagrodzenia brutto. Pracodawca dopłaca natomiast 1,5% pensji brutto. Państwo zapewnia wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłatę 240 zł każdego roku. Należy zaznaczyć, że i pracownik, i pracodawca mogą zdecydować się na wpłaty dodatkowe. Co ważne, oszczędzanie w PPK może być bardziej opłacalne niż w banku. Szczegóły poniżej!

PPK – oszczędności większe niż w banku!

Oto przykład, na który powołuję się podczas rozmów z pracodawcą i jego zespołem. Masz 30 lat i zarabiasz 5 125,25 zł (średnia pensja VIII 2019 wg GUS). Odkładając pieniądze przez 30 lat, będziesz dysponować oszczędnościami: w PPK: 220 873 zł – przy założeniu, że odprowadzasz 2% wpłaty podstawowej (czyli 102,51 zł). W wariancie najbardziej korzystnym podatkowo po ukończeniu 60 lat będziesz mógł wypłacić jednorazowo (25%): 48 914 zł, a przez kolejnych 120 miesięcy będziesz otrzymywać: 1 433 zł. W banku natomiast oszczędności wyniosą zaledwie  44 278 zł – przy założeniu obecnego oprocentowania lokat na poziomie 1,5% w skali roku i odkładając 102,51 zł co miesiąc. Różnica jest ogromna, prawda?

Środki prywatne, środki dziedziczone

Należy wyraźnie zaznaczyć, że oszczędności gromadzone na rachunku PPK są całkowicie prywatne i niezależne od systemu ubezpieczeń społecznych. Ponadto, w przypadku śmierci oszczędzającego, nie przepadają. Są dziedziczone bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

Pracownicze Programy Kapitałowe – możliwość zawarcia online

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, został przesunięty termin zawarcia umów dla firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników do 27 października, co zrównało terminy dla średnich i małych firm zatrudniających powyżej 20 pracowników. Warto jednak nie odkładać decyzji o podpisaniu umowy na ostatnią chwilę. Zainteresowanym pracodawcom służę pomocą osobiście – w Waszych firmach lub w trosce o bezpieczeństwo – zdalnie. Oferuję wiele narzędzi internetowych, które pomogą szybko i łatwo przejść przez wszystkie etapy wprowadzenia PPK! Całość działań administracyjnych – w tym edukacja pracowników, przygotowanie dokumentów leży po mojej stronie.  Po zawarciu umowy jestem w stałym kontakcie z danym pracodawcą i jego pracownikami. Oferuję możliwość pomocy zdalnej (telefonicznej lub e-mailowej) lub spotkanie. Zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz