Ubezpieczenia dzieci Rzeszów obejmują Covid-19!
 

Ubezpieczenia dzieci Rzeszów obejmują Covid-19!

ubezpieczenia dzieci rzeszów

Ubezpieczenia dzieci Rzeszów obejmują Covid-19!

Do końca wakacji zostały nieco ponad tydzień. Rodzice zastanawiają się, w jakiej formie będą odbywać się zajęcia – stacjonarnej czy zdalnej? Również istotnym pytaniem jest to dotyczące bezpieczeństwa pociechy i ewentualnych konsekwencji finansowych nieszczęśliwych wypadków. I dla rodziców, i dla dyrekcji szkół mam odpowiedź! Ubezpieczenia dzieci Rzeszów na rok szkolny 2020/21 „NNW Twoje Dziecko” są już dostępne. Warto więc poznać ofertę i wybrać odpowiedni pakiet zanim rozpocznie się wrzesień.

Ubezpieczenia dzieci Rzeszów na nowy rok szkolny

Najlepsza oferta na rynku? Eksperci z branży ubezpieczeniowej nie mają wątpliwości. Ubezpieczenia dzieci Rzeszów najbardziej atrakcyjne cenowo – zarówno dla rodziców, jak i dla kierowników placówek edukacyjnych, są w firmie Aviva. Pakiety uwzględniają bowiem różne okoliczności i wypadki, którym może ulec dziecko. Brana pod uwagę jest również możliwość nagłego zachorowania . Co ważne, ubezpieczenie działa nie tylko na terenie szkoły. Pociecha otrzyma odszkodowanie nawet, gdy do wypadku dojdzie na zajęciach pozalekcyjnych, w domu czy też podczas wyjazdu na zimowisko. Lokalizacja również nie ma znaczenia. Ubezpieczenie obejmuje bowiem najmłodszych przebywających i na terenie Polski, i poza jej granicami.

Pomoc niezależnie od dnia i godziny – pakiet Assistance gwarantowany

Warto podkreślić, że oferowane przeze mnie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla dzieci w wieku szkolnym obejmuje usługi wchodzące w skład świadczenia Assistance. W ramach tej usługi dziecko może liczyć na organizację i przede wszystkim pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki. Ponadto, gwarantowana jest pomoc psychologa a także korepetytorów, którzy pomogą nadrobić zaległości z lekcji opuszczonych podczas pobytu w szpitalu lub rehabilitacji.

Ubezpieczenie dla dzieci Rzeszów – w jakiej sytuacji?

Jako Rodzice pewnie zastanawiacie się, w jakich sytuacjach będziecie mogli liczyć na dodatkowe fundusze. Ubezpieczenie dla dzieci Rzeszów gwarantuje pomoc finansową i organizacyjną w większości sytuacji, które mogą spotkać dzieci w szkole i poza jej terenem. Pieniądze są wypłacane za uszczerbek na zdrowiu po wypadku a także po pobycie w szpitalu. Zwracane są koszty leczenia i rehabilitacji. Dzięki temu można sobie pozwolić na prywatne ćwiczenia pod okiem fizjoterapeuty i nie czekać na często odległe terminy w publicznych placówkach. Płacimy też za zakup specjalistycznego sprzętu ortopedycznego niezbędnego w procesie rekonwalescencji.  .

OC dla placówek oświatowych – dodatkowe ubezpieczenie dla dyrektora, nauczycieli i wychowawców oraz pracowników placówki

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest opcją dodatkową do oferty NNW Twoje Dziecko dla Placówek Oświatowych. Obejmuje odpowiedzialność cywilną szkoły, dyrektorów i pedagogów za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone innymi. Szczegóły przedstawię podczas konsultacji telefonicznej, osobistej lub on-line.

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu! Osoby zdecydowane do wykupienia ubezpieczenia zachęcam do rejestracji online: https://twojedziecko.aviva.pl/start?token=F3A57307AC77E0B4180B476B9CD762BD4C50E5B5

Brak komentarzy

Dodaj komentarz